MICROBLADING

PIGMENTS

Make Up: Soula Kou. Photography: Nikol Bartzoka

MICROBLADING

NEEDLES

FLEXI

SHADING

NANO

MICROBLADING

ACCESSORIES

 Make Up: Soula Kou. Photography: Nikol Bartzoka 

PRINT

ACCESSORIES

 Make Up: Soula Kou. Photography: Nikol Bartzoka 

MICROBLADING

KITS

 Make Up: Soula Kou. Photography: Nikol Bartzoka